Прошло је већ два месеца од како је Милан Козомора постављен на место вршиоца дужности УСР „Тиквара“ . У том, иако кратком периоду, обављено је и урађено доста послова у оквиру спортско-рекеационог центра. На задовољство многобројних корисника, спортиста и рекреативаца тренутно се у сали врши замена постојеће расвете модерном лед расветом.