Ministarstvo zaštite životne sredine pokrenulo je zaštitu parka prirode Bukinski hrastik, nedaleko od Karađorđeva i Mladenova u opštini Bačka Palanka.

U informaciji objavljenoj na sajtu Ministarstva, navodi se da je u tom parku prisutan znatan broj retkih i ugroženih vrsta divlje flore i faune, odnosno strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta uvrštenih u svetske, evropske i nacionalne crvene liste.

Ističe se da je cilj zaštite očuvanje vodenih, močvarnih, livadskih i šumskih staništa kao prioritetnih za zaštitu, i tako obezbeđivanje i zaštita karakterističnih divljih vrsta.

U granicama zaštite je i park rezidencijalnog kompleksa sa 17 veštačkih jezera, koji čini izuzetno pejzažno oblikovan prostor.

Ukupno je za zaštitu predviđeno 304 hektara, a celokupna površina je u državnoj svojini.

Bukinski hrastik se štiti na osnovu studije koju je izradio Pokrajinski zavod za zaštitu pirode.

 

Izvor: RTV