Покрајински секретаријат за пољопривреду , водопривреду и шумарство објавио је јавни оглас за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система безбедности квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у овој години.

Секретаријат је за ову намену обезбедио милион динара и предвидео да се по овој конкурсној линији може добити минимум 30.000 динара, а максимално 300.000 динара.

Право да конкуришу имају физичка лица – регистрована пољопривредна газдинства и правна лица – предузетници носиоци регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства, затим привредна друштва, земљорадничке задруге, удружења грађана и сложене задруге. 

Више информација о овом конкурсу можете пронаћи на сајту: psp.vojvodina.gov.rs