Naš sugrađanin Marko Gluvajić koji svakodnevno odlazi sa ocem na pecanje, na jezeru Tikvara uhvatio je rečnu meduzu. U jezero su, kao jedinke ili oplođena jaja, dospele verovatno akvarijumskom vodom koju je možda donela i kanalizacija. One su znak da je voda čista, da nema organskog raspadanja i da je u njoj dosta kiseonika. Slatkovodna meduza, nije opasna ni po čoveka i jezersku floru i faunu. Hrani se planktonom ili larvama drugih životinja. One su providne, želatinozne i najčešće ih ne primetimo dok plivamo. Posetioci ne treba da brinu zbog pojave meduze na jezeru Tikvara jer su one potpuno bezopasne, kažu stručnjaci, a njihova pojava je povezana sa visokim temperaturama vode.

https://www.youtube.com/watch?v=cHV5U9uMhGo