У ОШ „Десанка Максимовић“ почетак нове школске године протиче према предвиђеном плану и програму за ову годину.  Укупно 484 ученика од првог до осмог разреда испунило је учионице ове школе, од тога су ученици првих  разреда распоређени у два одељења.  У погледу наставног плана и програма за ову годину нема значајних промена  осим да нови предмети које ће ученици слушати у петом, шестом  и седмом разреду само се настављају према плану и програму установољеном протеклих година, и тим ученицима ће од ове године бити обавезни предмети информатика и техника и технологија.

https://www.youtube.com/watch?v=7EPV3NJSK9o