Инфо-центар Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. почео је са радом 15. септембра 2022. Позивом
Инфо-центра, путем броја телефона 0800 444 005, грађанима ће се јављати оператери који ће давати потребне
информације, као и одговоре на сва питања која се односе на Попис 2022.
Позиви ка Инфо-центру су бесплатни и доступни са територије целе Србије, из фиксне мреже Телекома Србије и
мобилних мрежа.
Радно време Инфо-центра је од 8 до 20 часова – свакога дана.
Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији спроводи се у периоду од 1. до 31. октобра 2022.
године, у складу са Законом о попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године .
Све информације о Попису 2022 доступне су и на веб-сајту Републичког завода за статистику www.stat.gov.rs и на
веб-сајту Пописа popis2022.stat.gov.rs
Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији 2022. финансиран је средствима ЕУ и
кофинансиран средствима Владе Републике Србије.