За ђаке у Војводини, данас је почело друго полугодиште и завршен зимски распуст, који је трајао од 23. децембра. Иначе, у другом полугодишту ђаци ће имати још и пролећни распуст од 10. до 20. априла. Друго полугодиште завршава се:  2. јуна за ученике 8 разреда основне школе, 22. маја 2020. за ученике четвртог разреда гимназије, 29. маја 2020. за ученике четвртог разреда четворогодишњих и трећег разреда трогодишњих средњих стручних школа, а 19. јуна 2020. за ученике првог, другог и трећег разреда гимназије и четворогодишњих средњих стручних школа и ученике првог и другог разреда трогодишњих средњих стручних школа.

 Осмаци ће на крају године полагати завршни испит по новом моделу, а сасвим другачији биће и начин прегледања њихових тестова. У припреми је нови модел мале матуре, према коме би задаци из математике и српског, односно матерњег језика требало да остану слични садашњим, а другачије би изгледао трећи тест. Највероватније неће остати комбиновани, са задацима из физике, хемије, биологије, историје и географије, већ ће у понуди бити два-три различита теста, а деца ће их бирати према својим склоностима и интересовањима у даљем школовању. У све школе у Србији тестови  ће стизати у школске управе, где ће се скенирати и слати у Београд на прегледање. Тако скениране тестове прегледаће и оцењиваће компјутерски програм. Намера је да се што више смањи могућност манипулације, додавања бодова,  и грешака у оцењивању.

 Прва државна или велика матура за гимназије и средње стручне школе биће одржана на крају школске 2021/22 године. Државна матура подразумева да је сви ученици завршних разреда средњих школа полажу истовремено, као што то сада раде осмаци, и да је факултети признају за упис уместо пријемног испита. Државна матура ће имати и квалификациони карактер за све ученике који желе да наставе школовање. Факултети ће се унапред определити за ниво знања одређених предмета, било да се полажу као обавезни или изборни део државне матуре, који је неопходан за рангирање приликом уписа на одређени факултет. Стандардизација државне матуре значи да се матурски испит и критеријуми процене неће разликовати од школе до школе, а они ће бити услов за уписивање на факултет.