Због планираних радова на електромрежи, у четвртак 30. маја поједини потрошачи остаће без напајања електричном   енергијом.

Бачка Паланка

У периоду од 8,30 до 9,00 струје неће имати: стамбене зграде у Блоку Партизан: Ламела 2, 3, 4, 5, НИЗ-2, Бамби и Атомско Склониште.

У периоду од 9,30 до 10,30 струје неће имати: ТС “Ристићев Пут” (извориште),  ТС “Тамана”, ТС “Бачка Биље”, ТС “Циглана” Челарево, ТС “Југопетрол” (Полој), салаши на Новосадском путу између Бачке Паланке и Челарева.

Младеново

У периоду од 10,00 до 11,00 струје неће имати улице : Младена Стојановића од Кнез Михајлове до гробља, Косовска од Здравка Челара до Душана Чубића,  фирма “Варотеч”, улица Милоша Обилића од Младена Стојановића до Крајишке, Здравка Челара од Симе Шолаје до Маршала Тита, Симе Шолаје од Младена Стојановића до Гаврила Принципа, Здравка Челара  од Краља Петра првог  до Косовске, Кнез Михајлова од Младена Стојановића  до Крајишке, Косовска од Здравка Челара до Крајишке, Водовод, Младена Стојановића од Милоша Обилића  до Кнез Михајлове, Краља Петра првог  од Душана Чубића  до Здравка Челара, Основна школа  “Младен Стојановић”, Крајишка, Гаврила Приципа  од Краља Петра првог до Симе Шолаје, Краља Петра првог од Здравка Челара до  Гаврила Принципа, Гаврила Принципа од Краља Петра првог  до Кнез Михајлове, Краља Петра првог од Гаврила Принципа до Економије, Кнез Михајлова од Крајишке до Гаврила Принципа.

Силбаш

У периоду од 12,00 до 13,00 струје неће имати улице: Краља Петра првог од броја 1 и 2  до улице Николе Тесле, Петра Драпшина од броја 1 и 2 до улице Николе Тесле, Масарикова   од броја 1 и 2 до улице Николе Тесле и улица Михајла Пупина .