На данашњој седници Покрајинске владе донето је решење којим ће општини Сечањ бити усмерено 61,3 милиона динара.

За отклањање проблема у водоснабдевању у три насељена места – Крајишник, Јарковац и Јаша Томић, улагањем у бушење, опремање и повезивање три нова бунара, издвојено је 31,6 милиона динара, чиме ће се решити дугогодишњи проблем водоснабдевања у овој општини.

У наредном периоду, у истој општини, почеће радови на реконструкцији пет објеката образовних установа ‒ два објекта у Предшколској установи „Полетарац” и три основне школе.

Тиме ће вртићи у Јарковцу и Крајишнику, као и основне школе ‒ Основна школа „Вук Караџић” у Конаку, Основна школа „Алекса Шантић” у Сечњу и Основна школа „ Жарко Зрењанин” у Боки добити условније објекте за шта је Покрајинска влада издвојила 14, 4 милиона динара.

Планирано је извођење радова на текућем одржавању кровова као и радови унутар објеката.

Покрајинска влада помоћи ће овој општини с додатних 15, 3 милиона динара за реконструкцију кровова у домовима културе ‒ у местима Јаша Томић и Сечањ.

Основној школи „Алекса Шантић” Гајдобра – Нова Гајдобра за финансирање израде пројектно-техничке документације за  реконструкцију и адаптацију објекта школе – главне зграде у Гајдобри, опредељено је 2, 5 милиона  динара.

За ЈП Топлана Беочин — Покрајинска влада је данас издвојила 36, 2 милиона динара за набавку и инсталацију новог котла.

Покрајинска влада на данашњој седници донела је одлуку да се образује Координационо тело за родну равноправност, као повремено радно тело с циљем развоја и вођења политике једнаких могућности за остваривање и унапређивање родне равноправности у Аутономној покрајини Војводини. За председника Координационог тела изабран је председник Покрајинске владе Игор Мировић.