Opština Bačka Palanka, donela je odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Bačka Palanka. Ovo je prvi krug javnog nadmetanja koje će se odvijati elektronski putem aplikacije za sprovođenje javnog nadmetanja.

Rok za prijavljivanje i podnošenje dokumentacije u aplikaciju je do 17. januara do 15.00 časova.

O uslovima za prijavljivanje na javno nadmetanje i potrebnoj dokumentaciji možete saznati na sajtu Opštine Bačka Palanka.