Ministarstvo zaštite životne sredine upitilo je poziv jedinicama lokalnih samouprava za prijavljivanje potreba u vezi sa opremom za sakupljanje otpada u cilju unapređenja i zaštite životne sredine.

Opština Bačka Palanka predala je konkursnu dokumentaciju za komunalnu opremu u cilju unapređenja zaštite životne sredine, boljeg i efikasnijeg transporta konunalnog otpada na teritoriji opštine.

Dealatnost sakupljanja komunalnog otpada obavlja se na celokupnoj teritoriji opštine Bačka Palanka koja obuhvata i 13 naseljenih mesta. JKP „Komulaprojekt“  trenutno raspolaže sa 5 kamiona za odnošenje smeća, što nije dovoljno.

“Najudaljenije naseljeno mesto je Pivnice, udaljeno 45 km  od Bačke Palanke , zbog čega smo i konkurisali, kako bi unapredili i bolje i kvalitetnije obavljali našu delatnost sakupljanja i transporta komunalnog otpada. Takođe su nam potrebne i posude za odlaganje otpada kako bi smanjili divlje deponije koje su stacionirane u seoskim naseljenim mestima” , izjavila je izvršna direktorka  JKP “Komunalprojekt”  Jelena Kojić .

Opština Bačka Palanka potpisnica je Regionalnog plana upravljanja otpadom, koji predviđa izgradnju transfer stanice, za šta je građevinska dozvole dobijena, a izgradnja se očekuje u narednom periodu.