Opština Bačka Palanka  raspisala je  Javni poziv za dodelu pomoći za poboljšanje uslova stanovanja izbeglica dodelom pomoći u građevinskom materijalu i opremi i Javni poziv za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu i opremi.

Prijave sa potrebnim dokazima se podnose do 15 septembra.

Više o uslovima i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na sajtu opštine.