U Gerontološkom centru u Bačkoj Palanci održana  je obuka za hranitelje i lične pratioce, kao pružaoce usluga privremenog oblika zbrinjavanja dece lišene roditeljskog staranja. Obuku je organizovao Centar za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad. Usluga je nameljena hraniteljskim, biološkim i starateljskim porodicama a povećani rizik od izdvajanja deteta vezan je za porodice u kojima roditelji podižu decu sa teškim smetnjama u razvoju, imaju velik nedostatak resursa zajednice, nepovoljan materijalni status, prisutnu socijalnu izolaciju deteta, kao i porodice koje su sklone zanemarivanju sopstvenog deteta.

Usluge hraniteljstva pruža oko 4500 porodica u Srbiji koje podižu decu od malena pa do zrelog doba. Na teritoriji opštine Bačka Palanka, Centar za socijalni rad na raspolaganju ima 21 hraniteljsku porodicu.