У Геронтолошком центру у Бачкој Паланци одржана  је обука за хранитеље и личне пратиоце, као пружаоце услуга привременог облика збрињавања деце лишене родитељског старања. Обуку је организовао Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад. Услуга је намељена хранитељским, биолошким и старатељским породицама а повећани ризик од издвајања детета везан је за породице у којима родитељи подижу децу са тешким сметњама у развоју, имају велик недостатак ресурса заједнице, неповољан материјални статус, присутну социјалну изолацију детета, као и породице које су склоне занемаривању сопственог детета.

Услуге хранитељства пружа око 4500 породица у Србији које подижу децу од малена па до зрелог доба. На територији општине Бачка Паланка, Центар за социјални рад на располагању има 21 хранитељску породицу.