На седници Општинског већa општине Бачка Паланка дата је сагласност на Идејни пројекат путне и каналске мреже за катастарску општину Нештин која обухвата 3000 ха земљишта, од чега је 100 ха грађевински реон и викенд насеље, а остало земљиште налази се у комасационом подручју. Идејни пројекат ће бити објављен у Службеном листу општине Бачка Паланка. На седници Већа  утврђен је предлог Решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа“ Комуналпројект“ Бачка Паланка који ће бити достављен одборницима СО на разматрање и усвајање. У предлогу Решења налазе се  имена 3 кандидата, на основу чега ће одборници коначно, након 9 месеци вд стања,  за ово комунално предузеће  именовати  директора.  Како је Законом о здравственом осигурању предвиђено да се оснивачка права над Домом здравља са локалне самоуправе пренесу на Покрајину, чланови Већа су размотрили и усвојили Извештај о извршеној контроли и надзору над радом Дома здравља “Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка. Једна од тачака која је изазвала пажњу на данашњој седници јесте израда Одлуке о усаглашавању спроведеног поступка  усвајања  Просторног плана општине Бачка Паланка са Законом , с обзиром на одлуку Уставног суда да план није у складу са законом. Ради се о чисто процедуралним разлозима, јер је 2012. године јавни увид у овај плански документ оглашен само у локалним новинама, а Закон предвиђа да оглашавањем мора бити покривена територија целе Србије.  Чланови Већа утврдили су и  Предлог одлуке о Месним заједницама на територији општине Бачка Паланка која је усаглашена са Статутом општине и Законом о локалној самоуправи. Председник Општинског већа Бранислав Шушница, најавио је за петак 7. јун нову седницу Већа на којој ће тачка дневног реда бити  Ребаланс буџета за ову годину.  Та тачка, поред осталих,  наћи ће се  и на седници Скупштине општине Бачка Паланка која је заказана за 12. јун.