Danas je održana 151. sednica Opštinskog veća Opštine Bačka Palanka. Nakon usvajanja zapisnika sa 147, 148, 149 i 150. sednice Opštinskog veća Opštine Bačka Palanka, većnici su dali saglasnost na izmene i dopune Cenovnika usluga Ustanove za sport i rekreaciju „Tikvara“ za 2019. godinu. Tačke dnevnog reda 151. sednice Opštinskog veća Opštine Bačka Palanka odnosile su se uglavnom na izmene i dopune finansijskih planova Ustanove za sport i rekreaciju Tikvara, Centra za socijalni rad i Kulturnog centra Bačka Palanka, a na osnovu sredstava dobijenih rebalansom opštinskog budžeta.
Članovi Veća su dali saglasnost na izmene i dopune Cenovnika usluga Ustanove za sport i rekreaciju „Tikvara“ Bačka Palanka koje se odnose na cene korišćenja bazena. Kako je predloženo, a članovi Veća usvojili, deca do 7 godina ne plaćaju ulaznicu, za decu od 7 do 18 godina celodnevna karta košta 100 dinara, za odrasle 250 dinara, dok je cena poludnevne karte (posle 15 časova) 150 dinara.
Članovi Opštinskog veća su na današnjoj sednici dali  saglasnost na izmene finansijskog plana Centra za socijalni rad koji se odnose na jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženom stanovništvu koji svoja prava ostvaruju preko Centra , kao i na materijalne troškove Centra, a usvojene su i izmene finansijskog plana Kulturnog centra Bačka Palanka za tekuću godinu. Na  sednici je usvojena  i dopuna Programa otuđenja građevinskog zemljišta iz javne svojine Opštine Bačka Palanka za tekuću godinu.