Na 174. sednici Opštinskog veća, održanoj dana 31.januara 2024. godine, kojom je predsedavao zamenik predsednika Opštine Bačka Palanka, Mita Lačanski, članovi veća razmatrali su 8 tačaka dnevnog reda.

Opštinsko veće je razmotrilo Godišnji izveštaj o radu Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti Opštine Bačka Palanka za 2023. godinu i Izveštaj o radu Žalbene komisije Opštine Bačka Palanka za 2023. godinu.

Utvrđen je Predlog odluke o davanju nepokretnosti na korišćenje bez naknade Predškolskoj ustanovi „Mladost“ Bačka Palanka-nepokretnosti upisane u List nepokretnosti broj 11 K.O. Silbaš, katastarska parcela broj 560 i Predlog odluke o davanju nepokretnosti na korišćenje bez naknade Predškolskoj ustanovi „Mladost“ Bačka Palanka-nepokretnosti upisane u List nepokretnosti broj 2027 K.O. Čelarevo, katastarska parcela broj 347, koji su upućeni Skupštini opštine Bačka Palanka na dalje razmatranje i usvajanje.

Doneto je rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora JKP ,,Komunalprojekt“ Bačka Palanka.

 

Izvor i foto: backapalanka.rs