Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne dve sednice, članovi Opštinskog veća opštine Bačka Palanka su,  na danas održanoj 167. sednici Veća dali saglasnost na Odluku Mesne zajednice Pivnice o finansiranju plate jednog zaposlenog sredstvima budžeta opštine Bačka Palanka. Saglasnost je data na osnovu Odluke MZ Pivnice o postavljenju sekretara MZ na periodod 4 godine. Članovi Opštinskog veća opštine Bačka Palanka doneli su Rešenje o formiranju mešovite vaspitne grupe sa do 20% većim brojem dece za upis u radnoj 2019/2020. godini u izdvojenom odeljenju Osnovne škole Branko Ćopić u Karađorđevu. U mešovitoj vaspitnoj grupi za uzrast dece od 3 godine do polaska u školu normativ je 20 dece, a Rešenjem koje su većnici doneli,  formira se vaspitna grupa sa 24 dece. Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju propisano je da osnivač može utvrditi manji, odnosno najviše 20% veći broj dece, od broja koji se upisuje u vaspitnu grupu u skladu sa kriterijumima koje propisuje ministar. U izdvojenom odeljenju u Karađorđevu iskazana je zainteresovanost za 24 dece u mešovitoj vaspitnoj grupi, te su članovi Veća  doneli takvo rešenje koje je u skladu sa Zakonom.