Након усвајања записника са претходне две седнице, чланови Општинског већа општине Бачка Паланка су,  на данас одржаној 167. седници Већа дали сагласност на Одлуку Месне заједнице Пивнице о финансирању плате једног запосленог средствима буџета општине Бачка Паланка. Сагласност је дата на основу Одлуке МЗ Пивнице о постављењу секретара МЗ на периодод 4 године. Чланови Општинског већа општине Бачка Паланка донели су Решење о формирању мешовите васпитне групе са до 20% већим бројем деце за упис у радној 2019/2020. години у издвојеном одељењу Основне школе Бранко Ћопић у Kарађорђеву. У мешовитој васпитној групи за узраст деце од 3 године до поласка у школу норматив је 20 деце, а Решењем које су већници донели,  формира се васпитна група са 24 деце. Законом о предшколском васпитању и образовању прописано је да оснивач може утврдити мањи, односно највише 20% већи број деце, од броја који се уписује у васпитну групу у складу са критеријумима које прописује министар. У издвојеном одељењу у Kарађорђеву исказана је заинтересованост за 24 деце у мешовитој васпитној групи, те су чланови Већа  донели такво решење које је у складу са Законом.