Pored usvajanja zapisnika sa 159. i 160. sednice Opštinskog veća, na dnevnom redu današnje sednice našla se Informacija o stanju bezbednosti učenika u školama i PU Mladost u opštini Bačka Palanka za školsku 2018/2019. godinu.

https://youtu.be/fi3ZSyEV-aU