На данашњој седници Општинског већа општине Бачка Паланка већници су размотрили и једногласно усвојили Правилник о техничким и другим условима за постављање рекламних објеката и уређаја за оглашавање и рекламирање који је усклађен са новим Статутом Општине Бачка Палнка.

Овим Правилником утврђују се технички и други услови за постављање билборда, рекламних паноа, табли, ознака, натписа, транспарената и других специфичних објеката и уређаја намењених за оглашавање и рекламирање фирми, односно производа и услуга, на територији општине Бачка Паланка. Пре добијања Решења о постављању рекламног објекта и уређаја које издаје Одељење за привреду Општинске управе општине Бачка Паланка, подносилац захтева који поставља рекламни објекат и уређај преко 6 m2, дужан је да поседује Решење о одобрењу извођења радова (са идејним пројектом), а које издаје Одељење за урбанизам и грађевинарство Општинске управе Општине Бачка Паланка. Постојећи рекламни објекти и уређаји морају бити усклађени са овим Правилником у року од 90 дана од дана његовог ступања на снагу.

Олга Палишашки, Правобранилац Општине Бачка Паланка, члановима Општинског већа детаљно је образложила Извештај о раду Правобранилаштва Општине Бачка Паланка за 2018. годину.

Чланови Општинског већа, на данашњој седници, размотрили су и усвојили Извештаје о раду и финансијском пословању за 2018. годину Месних заједница Карађорђево, Нештин, Визић, Товаришево и „Дунав“.

 

Извор: Служба за скупштинске и извршне послове ОУ  општине Бачка Паланка