U sredu, 23. januara 2019. godine, održana je 126. sednica Opštinskog veća Opštine Bačka Palanka kojom je predsedavao predsednik opštine Branislav Šušnica. 

Članovi Opštinskog veća jednoglasno su usvojili Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga Javnog preduzeća „Standard“ Bačka Palanka za 2019. godinu. Direktor JP „Standard“ Miroslav Sićević u svom obrazloženju istakao je da se najznačajnije izmene odnose na način obračunavanja administrativno-tehničkih usluga za poverene poslove. Prema ovim izmenama JP „Standard“ će za izvršene usluge izdavati fakture jednom mesečno, a na svaka tri meseca dostavljaće izveštaj Odeljenju za finansije i budžet.

Na današnjoj sednici usvojeno je i Rešenje o ceni radnog sata pružaoca usluge lični pratilac deteta za 2019. godinu u iznosu 155,30 dinara po satu. Ova cena usklađena je sa Odlukom Vlade Republike Srbije o minimalnoj ceni rada za 2019. godinu.