Од понедељка 12. до уторка 20. септембра  2022.године, на делу државног пута II А реда број 111, деоница Бачки Петровац – Институт НС „Семе“ на снази је  потпуна обустава саобраћаја због радова на реконструкцији.

Алтернативни путни правац током обуставе: Руменка-Змајево-Равно Село-Деспотово-Силбаш-Бачки Петровац.