Обновљиви извори енергије представљају неисцрпне изворе енергије из природе који се обнављају у одређеном временском интервалу, у целости или делимично. Они се експлоатишу с циљем производње електричне, топлотне и механичке енергије, а њихова значајна одржива карактеристика јесте нешкодљивост за околину, са смањеном или редукованом емисијом ЦО2 у процесу производње енергије. Општина Бачка Паланка реализује пројекат “Израда акционог плана за подстицање повећања коришћења обнивљивих извора енергије на територији Општине Бачка Паланка”  , који је суфинансиран од стране Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегоналну сарадњу и локалну самоуправу . О значају обновљивих извора енергије данас је било речи на округлом столу који је одржан у великој сали СО. Пројектне активности су: Израда ситуационе анализе, Дефинисање приоритета, Израда Акционог плана, Одржавање округлог стола тематски везаног за обновљиве изворе енергије, Промоција пројекта и Координација, праћење и евалуација пројекта. Од реализације пројекта очекује се  између осталог и повећано разумевање привреде и цивилног сектора општине у погледу значаја обновљивих извора енергије.