Obnovljivi izvori energije predstavljaju neiscrpne izvore energije iz prirode koji se obnavljaju u određenom vremenskom intervalu, u celosti ili delimično. Oni se eksploatišu s ciljem proizvodnje električne, toplotne i mehaničke energije, a njihova značajna održiva karakteristika jeste neškodljivost za okolinu, sa smanjenom ili redukovanom emisijom CO2 u procesu proizvodnje energije. Opština Bačka Palanka realizuje projekat „Izrada akcionog plana za podsticanje povećanja korišćenja obnivljivih izvora energije na teritoriji Opštine Bačka Palanka“  , koji je sufinansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregonalnu saradnju i lokalnu samoupravu . O značaju obnovljivih izvora energije danas je bilo reči na okruglom stolu koji je održan u velikoj sali SO. Projektne aktivnosti su: Izrada situacione analize, Definisanje prioriteta, Izrada Akcionog plana, Održavanje okruglog stola tematski vezanog za obnovljive izvore energije, Promocija projekta i Koordinacija, praćenje i evaluacija projekta. Od realizacije projekta očekuje se  između ostalog i povećano razumevanje privrede i civilnog sektora opštine u pogledu značaja obnovljivih izvora energije.