U Drugom svetskom ratu, na prostoru tadašnje Jugoslavije, od 25. maja do 6. juna 1944. godine sprovedena je nemačka akcija pod šifrovanim nazivom Konjićev skok, a poznata kao desant na Drvar, sa ciljem da se nanese težak udarac Narodno oslobodilačkoj vojsci Jugoslavije, zarobi Josip Broz Tito i ukloni vrhovno vođstvo partizanskog pokreta. 

Taktički desant na Drvar je jedna od najspektakularnijih operacija u Drugom svetskom ratu koja predstavlja herojstvo slabijeg nad nadmoćnijim neprijateljem. Sam  vazdušni desant odigrao se 25. maja. 

U Drvaru, koji  se nalazi u sastavu  Federaciji Bosne i Hercegovine, danas je obeležena 79. godišnjica desanta na Drvar polaganjem venaca na Spomenik žrtvama fašizma 1941 – 1944, koji je porušen 1996. godine.