Министар унутрашњих послова Небојша Стефановић донео је одлуку да се регистарске таблице не мењају након истека рока од девет година, од дана издавања. Од ове године  ће се издавати и саобраћајне дозволе са неограниченим роком важности. Међутим, иако је проглашено да се таблице неће мењати након истека њиховог рока, ово правило не важи баш за све власнике возила. Проблематична слова на регистарским ознакама и даље морају бити замењена и због тога ће ове таблице ипак морати да се замене новим. Осим у овом случају, регистарске таблице мораће да се мењају када услед дотрајалости или оштећења постану неупотребљиве, ако се изгубе, украду или буду уништене, као и када возило буде регистровано у другом регистарском подручју. Сама саобраћајна дозвола никад није ни имала рок важења. Овај рок заправо се односио на регистарске таблице и са његовим истеком, оне су морале бити замењене новим. Пошто су регистарске ознаке податак који се уписује у саобраћајну дозволу, нове регистарске таблице захтевају израду и нове саобраћајне дозволе са тачним подацима о регистарским ознакама. Зато саобраћајне дозволе које су издате пре 1. јануара 2020.  године и у којима је уписан рок важења таблица, након датума њиховог истека приликом регистрације возила морају бити замењене новим саобраћајним дозволама са неограниченим роком важења таблица.