Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović doneo je odluku da se registarske tablice ne menjaju nakon isteka roka od devet godina, od dana izdavanja. Od ove godine  će se izdavati i saobraćajne dozvole sa neograničenim rokom važnosti. Međutim, iako je proglašeno da se tablice neće menjati nakon isteka njihovog roka, ovo pravilo ne važi baš za sve vlasnike vozila. Problematična slova na registarskim oznakama i dalje moraju biti zamenjena i zbog toga će ove tablice ipak morati da se zamene novim. Osim u ovom slučaju, registarske tablice moraće da se menjaju kada usled dotrajalosti ili oštećenja postanu neupotrebljive, ako se izgube, ukradu ili budu uništene, kao i kada vozilo bude registrovano u drugom registarskom području. Sama saobraćajna dozvola nikad nije ni imala rok važenja. Ovaj rok zapravo se odnosio na registarske tablice i sa njegovim istekom, one su morale biti zamenjene novim. Pošto su registarske oznake podatak koji se upisuje u saobraćajnu dozvolu, nove registarske tablice zahtevaju izradu i nove saobraćajne dozvole sa tačnim podacima o registarskim oznakama. Zato saobraćajne dozvole koje su izdate pre 1. januara 2020.  godine i u kojima je upisan rok važenja tablica, nakon datuma njihovog isteka prilikom registracije vozila moraju biti zamenjene novim saobraćajnim dozvolama sa neograničenim rokom važenja tablica.