Акција „Чепом до осмеха“ је настала на иницијативу дипломиране еколошкиње и председнице хуманитарно еколошке организације Чепом до осмеха, Вање Петковић из Новог Сада. Вања је током студија сазнала за пример добре праксе Словеније, где је покренута хуманитарна акција рециклирања чепова са циљем прикупљања средстава за помоћ деци са инвалидитетом или са неком сметњом у развоју у образовно школском процесу. Циљ хуманитарно-еколошке акције сакупљања пластичних чепова је помоћ деци са инвалидитетом како би им се омогућило лакше функционисање у свакодневном животу. Наш суграђанин Дојчиновић Борислав, активно учествује у еколошко-хуманитарној акцији сакупљања пластичних чепова под називом „Чепом до осмеха“. Свој допринос овој акцији показао је већ неколико пута, јер чепове сакупља од 2014. године. Тренутно је сакупио велику количину чепова која је стала у 15 џакова. Главни мотив за учешће у овој акцији била му је жеља да помогне деци са посебним потребама.

Поред хуманитарног и најважнијег карактера, и еколошки аспект ове акције није занемарљив. Немарност људи је довела опстанак планете у питање, због чега савремено друштво посебну пажњу посвећује екологији и заштити животне средине. Удружење „Чепом до осмеха“ бави се сакупљањем пластичних чепова и тако показаују колико је важно управљање отпадом као једног од сегмената заштите животне средине. Овом акцијом се потпомаже ширењу свести о потреби за одвајањем отпада, које има највећи учинак ако крене од извора настанка, у дому грађана. Одвајањем отпада указује се сваком грађанину да његов допринос друштву може бити велик. Рециклирањем спасавамо себе и своју будућност. Рециклажа је процес издвајања материјала из отпада и његово поновно коришћење у исте или сличне сврхе.  Један од најбитнијих делова је одвајање отпада које се врши из разлога што када се заједно сакупља долази до контаминације различитих делова отпада нпр. пластичне флаше и чепови се упрљају и загаде када се сакупљају заједно са комуналним отпадом.  Због тога је веома важно да пробудимо еколошку свест и укључимо се у акцију. Много је деце којој је потребна помоћ, зато треба да пробудимо хуманост у себи и помогнемо нашој деци. Тако ћемо оплеменити свој живот и учинити да деца са инвалидитетом живе квалитетније.