Проблем неравноправности и положаја жена у односу на мушкарце у савременом друштву кренуо је да се јавља као актуелна тема већ 90-тих година у свету а потом и код нас. Тада је дошло до великог помака јер је полако кренула да се мења свест људи о значају ове теме. Иако се ради на томе да се што више умање разлике између полова у пословању, статистика говори да широм света жене зарађују 15 – 50% мање за једнак рад него мушкарци. Већ од самог почетка, женско предузетништво је имало значајан помак . То потврђује и податак да су 90-тих година у  многим земљама чак трећину фирми основале жене.  У Србији тада се ова тема тек помиње кроз програме подршке међународних организација.

Данас је ситуација другачија и види се значајан помак како у иностранству, тако и код нас. Званични подаци говоре да је у Србији удео женског предузетништва у укупном броју активних предузећа 25,8% што не одудара превише од европског просека који износи 30%. Оно што је већи проблем предузећа у Србији у односу на оне у ЕУ јесте њихова одрживост и на то треба да се обрати пажња у будућности.

Иако је женско предузетништво у Србији на почетку било најзаступљеније у областима на нивоу традиционалних занимања. То су биле пре свега, услуге попут књиговодствених агенција, продавница гардеробе, фризерских и козметичких салона, апотека, школа приватних језика итд… Данас оно достиже највећу заступљеност у маркетингу, ИТ сектору, сектору комуникација, као и у банкарству. Овде видимо помак у делатностима које су некад достизале само оквир микро или малих предузећа са ниским нивоом профита, а данас имају већу могућност експанзије.

Овај текст настао је у оквиру пројекта који спроводи портал Радио и телевизија Бачка Паланка „Женско предузетништво-кораци ка изазовима“ , а који је суфинансиран из буџета Општине Бачка Паланка. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту и овом тексту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Najčastejšie zastúpené oblasti podnikania žien

Problém nerovnosti a postavenia žien vo vzťahu k mužom v modernej spoločnosti sa začal objavovať ako aktuálny problém v 90. rokoch 20. storočia vo svete a potom u nás. Potom nastal významný posun, keď pomaly začala meniť povedomie ľudí o dôležitosti tejto témy. Napriek tomu, že rodové rozdiely v podnikaní sú minimalizované, zo štatistík vyplýva, že ženy po celom svete zarábajú za rovnakú prácu o 15 – 50% menej ako muži. Podnikanie žien od samého začiatku zaznamenalo výrazný posun. Potvrdzuje to skutočnosť, že v 90. rokoch v mnohých krajinách až tretinu firiem založili ženy. V Srbsku sa táto téma spomínala iba prostredníctvom podporných programov medzinárodných organizácií. Dnes je situácia iná a do zahraničia aj tu dochádza k výraznému posunu. Oficiálne údaje ukazujú, že v Srbsku je podiel podnikania žien na celkovom počte aktívnych spoločností 25,8%, čo sa príliš neodchyľuje od európskeho priemeru 30%. Väčší problém pre spoločnosti v Srbsku v porovnaní so spoločnosťami v EÚ je ich udržateľnosť, ktorú treba v budúcnosti riešiť. Podnikanie žien v Srbsku bolo spočiatku najviac zastúpené v oblasti tradičnej povolania. Išlo predovšetkým o služby, ako sú účtovnícke agentúry, šatne, kadernícke a kozmetické salóny, lekárne, súkromné ​​jazykové školy atď. … Dnes dosahuje najvyššie zastúpenie v oblasti marketingu, IT, komunikácie a bankovníctva. Tu vidíme posun v činnostiach, ktoré kedysi dosiahli iba nízko-ziskový rámec pre malé a stredné podniky a dnes majú väčší potenciál expanzie.

Tento text bol vytvorený ako súčasť projektu realizovaného rozhlasovým a televíznym portálom Backa Palanka „Podnikanie žien – kroky k výzvam“ a spolufinancovaným z rozpočtu Magistrátu Bačana Palanka. Názory vyjadrené v podporovanom mediálnom projekte av tomto texte nemusia nevyhnutne odrážať názory zadávateľa.