У оквиру својих надлежности Министарство омладине и спорта сваке године објављује јавне конкурсе који су у складу са циљевима Националне стратегије за младе и којима се пружа подршка младима у свим областима од интереса за младе финансирањем пројеката и програма удружења младих, удружења за младе и њихових савеза, као и подршка и сарадња са локалним самоуправама у развоју институционалног оквира за унапређење омладинске политике на локалном нивоу финансирањем пројеката јединица локалне самоуправе које имају основану канцеларију за младе.

Министарство омладине и спорта планира да почетком фебруара објави следеће јавне конкурсе:

  1. Јавни конкурс за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу;
  2. Јавни конкурс за стимулисање различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих;
  3. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за спровођење циљева Националне стратегије за младе и програма „Млади су законˮ;
  4. Јавни конкурс за развој и спровођење омладинске политике.

Због транспарентности процеса и пружања могућности свим субјектима омладинске политике да дају свој допринос у припреми јавних конкурса и унапређењу конкурсне документације, Министарство омладине и спорта објављује предлоге смерница и апликационих формулара за јавне конкурсе, којим позива сва заинтересована удружења младих, удружења за младе, њихове савезе и јединице локалне самоуправе да дају своје сугестије, коментаре и питања везана за предлог конкурсне документације.

Документа можете погледати и преузети на званичној интернет страници Министарства омладине и спорта