Министарство унутрашњих послова Републике Србије расписало је јавни конкурс за похађање селекционе обуке за Специјалну антитерористичку јединицу (САЈ) на који, по први пут у 40 година дугој традицији постојања ове јединице, могу конкурисати грађани Републике Србије који нису припадници МУП. Конкурс је отворен до 10. јуна, а услови за пријем у ову елитну јединицу подразумевају позитивну безбедносну проверу, као и одговарајуће психофизичке способности. Укупно 15 најбољих кандидата који прођу селекциону обуку постаће део ове специјалне јединице полиције. Право учешћа на конкурсу имају држављани Србије, који су пунолетни и нису старији од 24 године, имају пријављено пребивалиште на територији Београда, завршену најмање средњу школу, возачку дозволу Б категорије и нису осуђивани. Образац пријаве и неопходну документацију, коју је потребно поднети уз пријаву, као и све друге информације везане за конкурс заинтересовани кандидати могу преузети са сајта Министарства унутрашњих послова www.mup.gov.rs.