Poslednja radionica u okviru projekta „Mladi, zdravi,uspešni“ koju je organizovao Omladinski klub Bačka Palanka, a koji su podržali Nacionalna asocijacija praktičara i praktičarki omladinskog rada,  Ministarstvo omladine i sporta i Omladinska prestonica Evrope Novi Sad 2019, biće održana u utorak 20. avgusta u Gimnaziji „20. Oktobar“ u Bačkoj Palanci. Projekat je realizovan u protekla 4 meseca, a sastrojao od 29 radionica u ukupnom trajanju od 50 časova, koje su pokrivale 3 glavne celine: zdravlje mladih, sport i kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Na projektu je učestvovalo 18 mladih srednjoškolaca i srednjoškolki iz Bačke Palanke, koji su stekli osnovno znanje o radu u timu, reproduktivnom zdravlju, veštinama komunikacije, aktivnom slušanju, upravljanju konfliktima i kvalitetnom sprovođenju slobodnog vremena.