Ministarstvo zaštite životne sredine je 8. februara 2023. godine raspisalo Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje projekata nabavke, zamene, rekonstrukcije i sanacije kotlarnica za grejanje u 2023. godini, koji će omogućiti smanjenje ispuštanja zagađujućih supstanci u životnu sredinu, iz kotlarnica za grejanje u okviru objekata koji su u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava, s ciljem unapređenja kvaliteta vazduha, preduzimanja preventivnih mera u segmentima značajnim za zaštitu vazduha od zagađenja i zaštite i unapređivanja životne sredine.

Na Javni konkurs pristiglo je 55 prijava, među kojima je i projekat Opštine Bačka Palanka – Smanjenje zagađenja vazduha usled emisije štetnih gasova , zamenom kotlova na čvrsta goriva novim efikasnijim kotlovima na biomasu u objektima javne potrošnje na teritoriji opštine Bačka Palanka. Projekat se odnosi na adaptacije kotlarnica u OŠ „Braća Novakov“ Silbaš, OŠ „Braća Novakov“ Parage, OŠ „Aleksa Šantić“ Gajdobra.

Odlukom Ministarstva zaštite životne sredine za realizaciju projekta Opštine Bačka Palanka odobren je iznos od 7.297.440 dinara.