16.новембра се широм планете обележава Међународни дан толеранције. Установио га је УНЕСКО, а према Декларацији УН из 1995. године толеранција је дефинисана као прихватање чињенице да људска бића, природно различита по изгледу, положају, говору, понашањима и вредностима, имају право да живе и буду то што јесу. Толеранција подразумева уважавање туђих идеја, ставова и начина живота, а бити толерантан значи бити свестан различитости других у односу на нас саме и прихватање те чињенице у свакодневном животу. Толеранција је хармонија у различитостима, она није само морална дужност, него и политички и законски захтев. Устав Републике Србије гарантује једнакост свих грађана и забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, на основу пола, националне припадности, друштвеног порекла, политичког уверења, културе, језика, старости, психичке и физичке инвалидности. Оно према чему никада не треба показати толеранцију је насиље, које је извор и полазиште сваке нетолеранције. Међусобно уважавање и прихватање различитости могуће је једино када се осуде и казне сви покушаји пропагирања и ширења нетрпељивости и дискриминације. Потребно је да сваком појединцу, без обзира на његову националну припадност, веру, пол, инвалидитет, социјални статус, сексуалну оријентацију или било које друго лично својство омогућимо да равноправно с другима ужива сва људска права и слободе која Устав и закони Србије гарантује људима. Као институција задужена да штити људска права грађана, Покрајински заштитник грађана – омбудсман ће и убудуће промовисати толеранцију као активан став, дубоко уверен да тиме даје свој допринос образовању грађана отворених према другим културама, способних да поштују слободу и људско достојанство сваког појединца, спремних да поштују принцип неагресије и проблеме решавају ненасилним средствима.

Људи су природно различити, те у одржању њихове аутентичности и посебности само толеранција може да гарантује опстанак људима који се разликују или мешовитим заједницама у свим деловима света.

На овај дан све треба да подсећа на међусобно поштовање и уважавање другачијих од нас!

У вези са овим увек можемо и ми бити део процеса одржања толеранције, те тако својим гестовима некоме улепшати дан:

 1. Сваким даном, почевши од данас користите своје право на мишљење и писање, те друге људе учините вредним, тако што ћете у неформалним разговорима истицати важност различитости и на својим друштвеним мрежама делити исте ствари.

2. Увек можете другима поклонити загрљај, можете их бодрити, охрабрити и подржати јединственост коју нека особа има. 

3. Проводите време са различитим људима, испијајте кафе, шетајте се и тиме дајте пример свим људима да је толеранција лепо осећање – учинићете је видљивијом.  

4. Улепшајте дане онима који се осећају неприхваћено тако што ћете им поклонити нешто. Нека то буде чоколадица, букет цвећа или нешто шта би ту особу обрадовало.