Kulturni centar Bačka Palanka raspisao je Konkurs za najbolji literarni rad za učenike osnovnih škola u dve kategorije:
1. učenici od prvog do četvrtog razreda
2. učenici od petog do osmog razreda

Pravo učešća na Konkursu imaju učenici osnovnih škola. Konkurs ima dve kategorije takmičarskog karaktera, u zavisnosti od uzrasne kategorije učenika.

Zainteresovani učenici mogu da konkurišu radom na temu:
„ Priča o drvetu“

Jedan učenik može da dostavi samo jedan rad i to na adresu: Jugoslovenske armije 19, 21400 Bačka Palanka.
Konkurs je otvoren do 25. decembra 2019. godine. Radove dostaviti u Word formatu (ćirilično pismo). Sadržaj treba da bude originalan rad u stihu ili prozi. Uz rad dostaviti i sledeće podatke: ime i prezime učenika, naziv škole i razred, adresa i kontakt telefon, kao poseban prilog (attachment) odnosno na posebnom papiru koji se prilaže uz rad. Stručni žiri će oceniti i odabrati najbolje radove koji će biti nagrađeni. Dodela nagrada za najbolje literarne radove će se izvršiti u prvoj polovini januara u Bačkoj Palanci (datum i mesto će biti naknadno utvrđeni).
O ostalim detaljima vezanim za prijavljivanje i učešće na Konkursu, zainteresovani učesnici se mogu obavestiti putem telefona 064/88-22-159, radnim danom od 07-14 časova ili putem mail-a [email protected].