Матуранти основне школе који у јуну нису могли да изађу на завршни испит, нову шансу имају у другом кругу који је почео данас и траје до 22. августа. За други круг полагања завршног испита школама се пријавило 600 осмака. Тест из српског (матерњег) језика ђаци су полагали данас, тест из математике сутра, док ће комбиновани тест (историја, географија, физика, хемија, биологија) бити одржан 22. августа.

За ученике школа у Војводини прво полугодиште почиње у понедељак, 2. септембра, а завршава се у понедељак, 23. децембра текуће године. Друго полугодиште почиње 15. јануара 2020. године и завршава се:  2. јуна за ученике 8 разреда основне школе, а 16. јуна за ученике од 1 до 7 разреда основне школе, 22. маја 2020. за ученике четвртог разреда гимназије, 29. маја 2020. за ученике четвртог разреда четворогодишњих и трећег разреда трогодишњих средњих стручних школа, а 19. јуна 2020. за ученике првог, другог и трећег разреда гимназије и четворогодишњих средњих стручних школа и ученике првог и другог разреда трогодишњих средњих стручних школа. У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст. Зимски распуст за ученике у Војводини почиње 24. децембра, а завршава се 14. јануара 2020. године. Пролећни распуст почиње 10. априла, а завршава се 20. априла 2020. године.