Бити успешна пословна жена није лако, а свакако је много теже него мушкарцима,  нарочито породичној жени. Мушкарци раде искључиво на пословном плану, граде каријеру, а жена мора да буде и супруга, мајка, домаћица и васпитач деце, а ту је неретко и брига о старијим члановима породице, где опет жена има носећу улогу. Потребно је много труда, рада и одрицања да би се постигао и одржао успех у пословању. Иако се све више ради на промоцији жена предузетница, још се сматра да је то место резервисано за мушкарце. Међутим, доста примера успешних предузеница  показује да јесте могуће постићи баланс између пословног и породичног живота, а томе свакако доприноси и чињеница да се и мушкарци прилагођавају савременом културолошком обрасцу и све је више оних који равноправно учествују у подели обавеза. Неки од њих воде одличне породичне бизнисе у којем сваки члан породице игра одређену улогу, што се показало као одлична комбинација за успешно пословање.

Жене врло често да би укалдиле и посао и породицу, започињу посао на свом имању, нарочито у руралним местима где се најчешће држи стока и обрађује земља. Жене често шансу за самозапошљавањем налазе управо у локалној средини, у руралним срединама се ослањају на предности и природне лепоте подручја у којем живе. То изискује велики рад и напор, па се неретко укључује цела породица у посао. Има сјајних примера где су управо жене инцијатори и носиоци посла а неретко се из града враћају на село управо да би развиле бизнис у етно-туризму. Ово је све популарнији облик предузетништва у руралној средини, управо везан за жене.

Овај текст настао је у оквиру пројекта који спроводи портал Радио и телевизија Бачка Паланка „Женско предузетништво-кораци ка изазовима“ , а који је суфинансиран из буџета Општине Бачка Паланка. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту и овом тексту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Ako žena zladí prácu a rodinu

Byť úspešnou obchodnou ženou nie je ľahké a určite je oveľa ťažšie ako pre mužov, najmä pre rodinnú ženu. Muži pracujú výlučne na podnikateľskom pláne, budujú si kariéru a žena musí byť manželkou, matkou, v domácnosti a vychovávateľkou detí. Často sa starajú o starších členov rodiny, v ktorých má žena opäť podpornú úlohu. Na dosiahnutie a udržanie obchodného úspechu je potrebné veľa úsilia, práce a vzdania sa. Hoci sa stále viac a viac vynakladá na podporu podnikateľiek, stále sa považuje za miesto vyhradené pre mužov. Mnoho príkladov úspešných podnikateľiek však ukazuje, že je možné nájsť rovnováhu medzi obchodným a rodinným životom, a to sa určite spája so skutočnosťou, že muži sa tiež prispôsobujú súčasnému kultúrnemu vzoru a čoraz viac ľudí sa rovnomerne zúčastňuje na rozdelení zodpovedností. Niektorí z nich prevádzkujú veľké rodinné podniky, v ktorých zohráva úlohu každý člen rodiny, čo sa ukázalo ako vynikajúca kombinácia pre úspešné podnikanie.

Ženy pomerne často začínajú pracovať na svojich farmách, najmä vo vidieckych oblastiach, kde sa chovajú a chovajú hospodárske zvieratá. Ženy často nachádzajú šancu na samostatnú zárobkovú činnosť v miestnom prostredí, vo vidieckych oblastiach sa spoliehajú na výhody a prírodnú krásu oblasti, v ktorej žijú. Vyžaduje si to veľa práce a úsilia, takže sa do podnikania často zapája celá rodina. Existuje niekoľko vynikajúcich príkladov, že ženy sú iniciátorkami a majiteľkami firiem a často sa vracajú z mesta do dediny, aby rozvíjali svoje podnikanie v etno-turistike. Je to čoraz obľúbenejšia forma podnikania vo vidieckych oblastiach, ktorá sa týka iba žien.

Tento text bol vytvorený ako súčasť projektu realizovaného rozhlasovým a televíznym portálom Backa Palanka „Podnikanie žien – kroky k výzvam“ a spolufinancovaným z rozpočtu Magistrátu Bačana Palanka. Názory vyjadrené v podporovanom mediálnom projekte av tomto texte nemusia nevyhnutne odrážať názory zadávateľa.