Novi specijalizovani kamion za odnošenje smeća za bolje i efikasnije funkcionisanje JKP „Komunalprojekt“ od danas je u upotrebi i služiće na korišćenje kako bi se poboljšao kvalitet komunalnih usluga u našoj opštini. S obzirom da Komunalprojekt, komunalnu delatnost obavlja na celoj teritoriji opštine Bačka Palanka, koja u svom sastavu ima i 13 sela, ovaj kamion je bio veoma potreban kako bi se unapredio nivo obavljanja komunalnih usluga.

Iz sredstava opštinskog budžeta početkom godine kupljena su dva kamiona Kanal džet – a,  za novi specijalizovani kamion za odnošenje smeća iz budžeta je opredeljeno 20 miliona dinara.