Национална служба за запошљавање  је данас  преко Поштанске штедионице исплатила  редовну новчану накнаду незапосленим лицима за април 2019. године.  Привремена новчана накнада за април 2019. лицима која живе на и изван територије АП Kосова и Метохије,  биће исплаћена у четвртак 23. маја.2019.