У истраживању женског предузетништва, издвојила су се два најчешћа, економска фактора која утичу на одлуку да се покрене посао, а то су: образовање и приход домаћинства.

Образовање

Иако образовни ниво утиче на могућности појединца да се запосли и у том смислу има потенцијал да индиректно утиче на предузетничко понашање жена, директан утицај образовања на предузетничку активност жена је комплексно питање и варира од земље до земље. У просеку, жене предузетнице у земљама с високим приходом су образованије од жена у земљама с ниским и средњим приходом.

Приход домаћинства

Један од највећих проблема с којим се суочавају сви предузетници, генерално, је приступ капиталу за оснивање фирме. Жене и мушкарци из домаћинстава с високим приходом имају више изгледа да започну бизнис. Приход домаћинства утиче на предузетничку активност жена, зависно од фазе пословања и региона. И најчешће, стопе активности се повећавају с растом прихода домаћинства.

Овај текст настао је у оквиру пројекта који спроводи портал Радио и телевизија Бачка Паланка „Женско предузетништво-кораци ка изазовима“ , а који је суфинансиран из буџета Општине Бачка Паланка. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту и овом тексту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Ekonomické faktory, ktoré ovplyvňujú rozhodnutie ženy založiť súkromný podnik

V prieskume podnikavosti žien vynikajú dva bežné ekonomické faktory, ktoré ovplyvňujú rozhodnutie o začatí podnikania: vzdelanie a príjem domácnosti.

Vzdelanie

Hoci úroveň vzdelania ovplyvňuje schopnosť jednotlivca nájsť si zamestnanie a má potenciál nepriamo ovplyvniť podnikateľské správanie žien, priamy dopad vzdelávania na podnikateľskú činnosť žien je zložitý problém a v jednotlivých krajinách sa líši. V priemere sú podnikatelky v krajinách s vysokými príjmami vzdelanejšie ako ženy v krajinách s nízkymi a strednými príjmami.

Príjem domácnosti

Jedným z najväčších problémov, s ktorým sa všetci podnikatelia všeobecne stretávajú, je prístup ku kapitálu na začatie podnikania. Ženy a muži z domácností s vysokými príjmami s väčšou pravdepodobnosťou začínajú podnikať. Príjem domácnosti ovplyvňuje podnikateľskú činnosť žien v závislosti od štádia podnikania a regiónu. A najčastejšie sa miera aktivity zvyšuje so zvyšovaním príjmu domácnosti.

Tento text bol vytvorený ako súčasť projektu realizovaného rozhlasovým a televíznym portálom Backa Palanka „Podnikanie žien – kroky k výzvam“ a spolufinancovaným z rozpočtu Magistrátu Bačana Palanka. Názory vyjadrené v podporovanom mediálnom projekte av tomto texte nemusia nevyhnutne odrážať názory zadávateľa.