План детаљне регулације деонице државног пута број 18 од Нештина до Ердевика донет је 2011. године. Како је од тада до данас усвојено више системских закона везаних за ову област, постојећа одлука је усвајањем измена и допуна Плана усклађена са важећим прописима. Рок за израду таквог плана је 60 дана а средства за његову израду обезбедило је ЈП “Путеви Србије”. Део измена Плана односи се и на План генералне регулације моста који би спојио бачку и сремску страну општине Бачка Паланка. Према плану тај мост би био позициониран два ипо киломента низводно од постојећег, а његовом изградњом смањили би се трошкови транспорта робе и људи из Бачке ка Срему, западној Србији и Босни и Херцеговини. Потреба за изградњом тог моста је велика, али локална самоуправа није та која одлучује о томе да ли ће се и када мост градити. Члан Општинског већа задужен за саобраћај Милорад Париповић каже да гласине да ће се преко Дунава поставити монтажни мост који је недавно демонтиран у Новом Саду, нису тачне. “Та конструкција није одговарајућа и не може да реши проблем мештана Нештина и Визића. То може само мост који би био изграђен по свим стандардима. Да ли ће до реализације, односно изградње тог моста доћи, није до нас, –  нагласио је Париповић, –  али ми као локална самоуправа ту идеју провлачимо кроз наша планска документа”.