Plan detaljne regulacije deonice državnog puta broj 18 od Neština do Erdevika donet je 2011. godine. Kako je od tada do danas usvojeno više sistemskih zakona vezanih za ovu oblast, postojeća odluka je usvajanjem izmena i dopuna Plana usklađena sa važećim propisima. Rok za izradu takvog plana je 60 dana a sredstva za njegovu izradu obezbedilo je JP „Putevi Srbije“. Deo izmena Plana odnosi se i na Plan generalne regulacije mosta koji bi spojio bačku i sremsku stranu opštine Bačka Palanka. Prema planu taj most bi bio pozicioniran dva ipo kilomenta nizvodno od postojećeg, a njegovom izgradnjom smanjili bi se troškovi transporta robe i ljudi iz Bačke ka Sremu, zapadnoj Srbiji i Bosni i Hercegovini. Potreba za izgradnjom tog mosta je velika, ali lokalna samouprava nije ta koja odlučuje o tome da li će se i kada most graditi. Član Opštinskog veća zadužen za saobraćaj Milorad Paripović kaže da glasine da će se preko Dunava postaviti montažni most koji je nedavno demontiran u Novom Sadu, nisu tačne. „Ta konstrukcija nije odgovarajuća i ne može da reši problem meštana Neština i Vizića. To može samo most koji bi bio izgrađen po svim standardima. Da li će do realizacije, odnosno izgradnje tog mosta doći, nije do nas, –  naglasio je Paripović, –  ali mi kao lokalna samouprava tu ideju provlačimo kroz naša planska dokumenta“.