U petak, 22. marta, Sigurnu kuću u Somboru posetile su članica i predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost Skupštine opštine Bačka Palanka i članica Gradskog veća, kako bi dale svoj doprinos manifestaciji Dobrotvorni prolećni ples, koji se održava 26.marta sa ciljem opremanja igraonice, ali i podizanju svesti o važnosti podrške koju društvo treba da pruži u rešavanju pitanja nasilja u porodičnim i partnerskim odnosima.


Za napredak našeg društva i opštine prioritetno je ulaganje u ekonomsko osnaživanje žena, a posebno ranjive kategorije žena, kako bi se suzbilo nasilje nad ženama i podigla svest o rodnoj ravnopravnosti i eliminisale predrasude o ulozi žena i muškaraca u porodici i društvu. S tim u vezi, važno nam je da korisnice usluga Sigurne kuće budu bezbedno zbrinute i da uslovi u kojima borave na privremenom smeštaju u Sigurnoj kući budu dostojanstveni, kako bi žene povratile izgubljeno samopoštovanje, koje su u poremećenim partnerskim odnosima izgubile.

„Na osnovu Sporazuma o saradnji između Saveta za rodnu ravnopravnost Skupštine opštine Bačka Palanka i Sigurne kuće grada Sombora potpisanog 2016.godine, možemo da izrazimo zadovoljstvo u vezi sa dosadašnjom saradnjom i pružanju usluga. Sigurna kuća nam je važan partner na putu suzbijanja nasilja u porodičnim i partnerskim realacijama, kao i pozitivni primeri žena koje su bile uključene u sistem i uspešno i uz podršku izašle iz okruženja u kom su trpele neki od oblika nasilja. Ovom prilikom poklonjene su igračke, računar i sto za računar kako bi igraonica u Sigurnoj kući što pre dobila svoju funkciju“, navodi predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost, Maja Pilipović.

 

Izvor: Opštinska uprava opštine Bačka Palanka