Zbog prirode posla pojedina preduzeća i Ustanove rade ili dežuraju za praznike. Neradni dani za Vaskrs su od petka 26. zaključno sa 29. aprilom. U bačkopalanačkom Domu zdravlja “dr Mladen Stojanović” sva četiri dana praznika, odeljenje za zdravstvenu zaštitu dece radiće od 8,00 do 13,00 časova, a terapije se daju od 7,00 do 17,00 časova. U petak, subotu i ponedeljak , služba za dijalizu radiće redovno, odeljenje za laboratorijsku dijagnostiku, kao i centralna apoteka radiće od 7,00 do 17,00 časova. Odeljenje za zdravstvenu zaštitu odraslih i služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu u subotu i ponedeljak radiće od 7,00 do 17,00 časova. Rad u naseljenim mestima opštine biće organizovan u subotu i ponedeljak od 7,00 do 11,00 časova. Služba hitne medicinske pomoći i u dane praznika radi redovno.