Tokom predstojećih Uskršnjih praznika u Domu zdravlja „Dr Mladen Stojanović „ biće organizovana dežurstva službi po sledećem rasporedu.

Sva četiri dana praznika : 14.04, 15. 04, 16.04. i 17.04. ( petak, subota, nedelja i ponedeljak) dežuraće:

Odeljenje za zdravstvenu zaštitu dece od 08 do 13 časova

Terapija („petica“), od 07 do 17 časova.

 Odeljenje za zdravstvenu zaštitu odraslih dežuraće od 07 do 13 časova u petak 14.04. , dok će u subotu i ponedeljak imati dežurstvo od 07 do 17 časova .

Odeljenje za laboratorijsku dijagnostiku u petak, subotu i ponedeljak imaće dežurstvo 07 do 17 časova.

Centralna apoteka u Bačkoj Palanci tih dana će raditi od 07 do 13 časova.

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu  u ponedeljak 17.04. dežuraćen  od 07 do 17 časova.

Rad na selima je 15.04. (subota) i 17.04. (ponedeljak) od 07 do 11 časova  i
to u ambulantama sa apotekama:    Pivnice, Gajdobra, Silbaš, Tovariševo, Mladenovo, Čelarevo, Neštin-(u Neštinu bez apoteke)

Davanje terapija u Bačkoj Palanci i na selima vrši se prema rasporedu koji odredi odeljenska sestra Odeljenja za zdravstvenu zaštitu odraslih u Bačkoj
Palanci.

Služba za dijalizu i Služba hitne medicinske pomoći u dane praznika rade prema redovnom rasporedu.