Услед насталог квара на топловоду, у  појединим  деловима  Бачке Паланке данас неће бити испоручивано грејање. Тренутнио се интензивно ради на отклањању квара и уколико не буде неких непредвиђених околности, систем ће почети да се припрема за грејање у касним поподневним часовима. У периоду док се буде радило на санацији квара, без грејања ће бити зграде Пореске управе, Општине, Суда ДДОР, Поште, као и стамбене зграде у улици Краља Петра Првог 15 / 1, 2 и 3 и Жарка Зрењанина 62 (Анекс социјалног) , П+1.