Много фактора утиче на одлуку жене да  покрене приватан посао. Многа истраживања су показала,  да су као два најчешћа фактора, која утичу на саму одлуку за приватним послом заступљени, њихова лична свест о старосној доби и годинама као и та да ли имају искуства у неком послу,  односно да ли су биле радно способне.

Старост

Овај фактор врло утиче на одлуку да се жена одлучи уопште за неки посао. Врло често то сматрају као препреку јер сматрају да старосна доб може да им буде препрека у пословању. То је најчећи стеротип када је у питању положај жена и њена одлука да покрене сопствени посао.Резултати из прошлости  говоре и откривају да образац предузетничке активности не варира знатно од земље до земље у зависности од година.

Радни статус

Независно од родне припадности или групе земаља, запосленост је значајна за предузетничку активност. Вероватноћа да ће започети с предузетничком активношћу је већа међу женама које су стално запослене у поређењу са женама које не раде или су у пензији, или још увек студирају. То значи да радно место омогућава приступ ресурсима, социјалном капиталу и идејама које могу помоћи у пословном подухвату.

Овај текст настао је у оквиру пројекта који спроводи портал Радио и телевизија Бачка Паланка „Женско предузетништво-кораци ка изазовима“ , а који је суфинансиран из буџета Општине Бачка Паланка. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту и овом тексту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Demografické faktory ovplyvňujúce podnikateľské správanie žien

Rozhodnutie ženy založiť súkromný podnik ovplyvňuje veľa faktorov. Mnohé štúdie ukázali, že dvoma najbežnejšími faktormi, ktoré ovplyvňujú rozhodnutie ísť na súkromné pracovné miesto, sú ich osobné povedomie o veku a veku, ako aj to, či majú pracovné skúsenosti alebo či boli schopní pracovať.

Vek

Tento faktor výrazne ovplyvňuje rozhodnutie ženy zvoliť si prácu vôbec. Veľmi často to považujú za prekážku, pretože si myslia, že vek môže byť prekážkou v ich podnikaní. Pokiaľ ide o postavenie žien a ich rozhodnutie začať podnikať, jedná sa o najbežnejší stereotyp.

Pracovný stav

Bez ohľadu na pohlavie alebo skupinu krajín je zamestnanosť pre podnikanie dôležitá. S väčšou pravdepodobnosťou začínajú podnikať so ženami, ktoré pracujú na plný úväzok v porovnaní so ženami, ktoré nepracujú alebo nie sú v dôchodku alebo stále študujú. To znamená, že pracovisko poskytuje prístup k zdrojom, sociálnemu kapitálu a nápadom, ktoré môžu pomôcť v podnikaní.

Tento text bol vytvorený ako súčasť projektu realizovaného rozhlasovým a televíznym portálom Backa Palanka „Podnikanie žien – kroky k výzvam“ a spolufinancovaný z rozpočtu Magistrátu mesta Bačka Palanka. Názory vyjadrené v podporovanom mediálnom projekte av tomto texte nemusia nevyhnutne odrážať názory zadávateľa.