Savremene tehnologije, ali i prezaposlenost roditelja dovela je do toga da se deca sve manje igraju a sve više sede za kompjuterom , što dovodi do raznih deformiteta kičme. Da bi to predupredili,  roditelji već u ranom detinjstvu decu usmeravaju na bavljenje sportom.

   Pre treće ili četvrte godine mališani ne mogu da se bave sportskim aktivnostima u grupi jer su suviše mali i shvataju sport kao igru. Zato se roditeljima preporučuju razni načini kretanja dece kroz igru, kupanje u bazenu, fina motorika rukama i nogama, jer su to načini da se podstiče psihomotorni razvoj deteta.

   Mališani će najlakše zavoleti sport kroz igru, a to je metod kojim se rukovode škole sporta za decu najmlađeg uzrasta.

   Škola sporta je bitna jer se tu deca kroz igru i sport pravilno razvijaju. Ona nisu svesna da su na treningu i pod obavezom, već dolaze na čas da se igraju i uživaju. To treneru omogućava da kroz metod igre s njima radi vežbe za pravilno držanje tela, prevenciju deformiteta, razvoj motorike i koordinacije. Uz hodanje, trčanje, skakanje, plivanje i sve druge prirodne oblike kretanja, mališani se igraju, na primer, štafete i igara na poligonu, a sve sa ciljem zabave i druženja. Deca se na taj način socijalizuju i razvijaju interesovanje i ljubav prema sportu.

  Vođena unutrašnjim podsticajima deca s lakoćom i velikim interesovanjem usvajaju nove veštine. Mališane motivišu roditelji, ali i celo njihovo okruženje i zato je bitno da svi u tome budu složni.

Da bi zdrave navike stekli još u detinjstvu, mališane treba najpre upoznati sa sportom kroz igru i druženje, što će koristiti njihovom rastu i razvoju.  Kod deteta treba graditi navike i ljubav prema sportu, a to je upravo ono što se radi i u Predškolskoj ustanovi „Mladost“ u Bačkoj Palanci organizovanjem Sportske olimpijade Predškolskih ustanova Južno-bačkog okruga, na kojoj učestvuje oko 500 dece iz 11 Predškolskih ustanova. Mališani  od jaslenog do predškolskog uzrasta kroz igru i upoznavanje sa raznim sportovima stiču zdrave navike i usvajaju nove veštine.

 

Ovaj tekst nastao je u okviru projekta koji sprovodi portal Radio i televizija Bačka Palanka “Izazovi porodice u 21. veku” (kako sačuvati porodicu, brak i porodične vrednosti), a koji je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije – Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu i ovom tekstu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Moderné technológie, ako aj nadmerné zamestnávanie rodičov, spôsobili, že sa deti hrali menej a sedeli pri počítači, čo viedlo k rôznym deformáciám chrbtice. Aby tomu zabránili, rodičia usmerňujú svoje deti, aby hrali športy už od útleho veku.

Pred tretím alebo štvrtým rokom sa batoľatá nemôžu zapojiť do skupinových športov, pretože sú príliš malé a šport chápu ako hru. Preto sa rodičom odporúča, aby mali rôzne spôsoby, ako pohybovať svojimi deťmi pri hre, plávaní v bazéne, jemných pohybových schopnostiach s rukami a nohami, pretože to sú spôsoby, ako podporiť psychomotorický vývoj dieťaťa.

Batoľatá si najľahšie zamilujú šport prostredníctvom hry, čo je metóda, ktorou sa prevádzkujú športové školy pre deti najmladšieho veku.

Športová škola je dôležitá, pretože tieto deti sa správne rozvíjajú hrou a športom. Nie sú si vedomí toho, že sa vzdelávajú a sú povinní, ale prichádzajú do triedy, aby sa hrali a bavili sa. To umožňuje trénerovi vykonávať cvičenia zamerané na správne držanie tela, prevenciu deformácie, vývoj motorov a koordináciu pomocou metódy hry s nimi. Popri chôdzi, behu, skákaní, plávaní a všetkých ostatných prírodných formách pohybu sa batoľatá hrajú napríklad na štafetách a hrách na tréningovom ihrisku, všetko za účelom zábavy a socializácie. Týmto spôsobom sa deti stávajú spoločenskými a rozvíjajú záujem a lásku k športu.

Deti sa vďaka interným stimulom naučia nové zručnosti s ľahkosťou a veľkým záujmom. Batoľatá sú motivovaní svojimi rodičmi, ale aj celým svojím prostredím, a preto je dôležité, aby všetci súhlasili.

S cieľom osvojiť si zdravé návyky dieťaťa by sa mali deti najskôr venovať športu hrou a socializáciou, čo prospeje ich rastu a rozvoju. Presne to sa deje na predškolskej mládežníckej škole Mladost v Backa Palanke organizovaním Športovej olympiády predškolských zariadení v okrese Južná Bačka, ktorej sa zúčastňuje okolo 500 detí z 11 predškolských zariadení. Batoľatá v materskej škole prostredníctvom predškolského zariadenia prostredníctvom hrania a učenia sa o rôznych športoch získavajú zdravé návyky a učia sa nové zručnosti.

Text bol napísaný v rámci projektu realizovaného portálom Rozhlasu a televízie BáčkaPalanka „Výzvy rodiny v 21. storočí“ (ako zachovať rodinu, manželstvoa rodinné hodnoty), ktorý je spolufinancovaný z rozpočtu Srbskej republiky -Ministerstvo kultúry a informovania. Názory vynesené v podporenom projekte a vnapísanom texte nemusia obhajovať názory orgánov ktorý udelil prostriedky.