Савремене технологије, али и презапосленост родитеља довела је до тога да се деца све мање играју а све више седе за компјутером , што доводи до разних деформитета кичме. Да би то предупредили,  родитељи већ у раном детињству децу усмеравају на бављење спортом.

   Пре треће или четврте године малишани не могу да се баве спортским активностима у групи јер су сувише мали и схватају спорт као игру. Зато се родитељима препоручују разни начини кретања деце кроз игру, купање у базену, фина моторика рукама и ногама, јер су то начини да се подстиче психомоторни развој детета.

   Малишани ће најлакше заволети спорт кроз игру, а то је метод којим се руководе школе спорта за децу најмлађег узраста.

   Школа спорта је битна јер се ту деца кроз игру и спорт правилно развијају. Она нису свесна да су на тренингу и под обавезом, већ долазе на час да се играју и уживају. То тренеру омогућава да кроз метод игре с њима ради вежбе за правилно држање тела, превенцију деформитета, развој моторике и координације. Уз ходање, трчање, скакање, пливање и све друге природне облике кретања, малишани се играју, на пример, штафете и игара на полигону, а све са циљем забаве и дружења. Деца се на тај начин социјализују и развијају интересовање и љубав према спорту.

  Вођена унутрашњим подстицајима деца с лакоћом и великим интересовањем усвајају нове вештине. Малишане мотивишу родитељи, али и цело њихово окружење и зато је битно да сви у томе буду сложни.

Да би здраве навике стекли још у детињству, малишане треба најпре упознати са спортом кроз игру и дружење, што ће користити њиховом расту и развоју.  Kод детета треба градити навике и љубав према спорту, а то је управо оно што се ради и у Предшколској установи „Младост“ у Бачкој Паланци организовањем Спортске олимпијаде Предшколских установа Јужно-бачког округа, на којој учествује око 500 деце из 11 Предшколских установа. Малишани  од јасленог до предшколског узраста кроз игру и упознавање са разним спортовима стичу здраве навике и усвајају нове вештине.

 

Овај текст настао је у оквиру пројекта који спроводи портал Радио и телевизија Бачка Паланка “Изазови породице у 21. веку” (како сачувати породицу, брак и породичне вредности), а који је суфинансиран из буџета Републике Србије – Министарства културе и информисања. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту и овом тексту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Moderné technológie, ako aj nadmerné zamestnávanie rodičov, spôsobili, že sa deti hrali menej a sedeli pri počítači, čo viedlo k rôznym deformáciám chrbtice. Aby tomu zabránili, rodičia usmerňujú svoje deti, aby hrali športy už od útleho veku.

Pred tretím alebo štvrtým rokom sa batoľatá nemôžu zapojiť do skupinových športov, pretože sú príliš malé a šport chápu ako hru. Preto sa rodičom odporúča, aby mali rôzne spôsoby, ako pohybovať svojimi deťmi pri hre, plávaní v bazéne, jemných pohybových schopnostiach s rukami a nohami, pretože to sú spôsoby, ako podporiť psychomotorický vývoj dieťaťa.

Batoľatá si najľahšie zamilujú šport prostredníctvom hry, čo je metóda, ktorou sa prevádzkujú športové školy pre deti najmladšieho veku.

Športová škola je dôležitá, pretože tieto deti sa správne rozvíjajú hrou a športom. Nie sú si vedomí toho, že sa vzdelávajú a sú povinní, ale prichádzajú do triedy, aby sa hrali a bavili sa. To umožňuje trénerovi vykonávať cvičenia zamerané na správne držanie tela, prevenciu deformácie, vývoj motorov a koordináciu pomocou metódy hry s nimi. Popri chôdzi, behu, skákaní, plávaní a všetkých ostatných prírodných formách pohybu sa batoľatá hrajú napríklad na štafetách a hrách na tréningovom ihrisku, všetko za účelom zábavy a socializácie. Týmto spôsobom sa deti stávajú spoločenskými a rozvíjajú záujem a lásku k športu.

Deti sa vďaka interným stimulom naučia nové zručnosti s ľahkosťou a veľkým záujmom. Batoľatá sú motivovaní svojimi rodičmi, ale aj celým svojím prostredím, a preto je dôležité, aby všetci súhlasili.

S cieľom osvojiť si zdravé návyky dieťaťa by sa mali deti najskôr venovať športu hrou a socializáciou, čo prospeje ich rastu a rozvoju. Presne to sa deje na predškolskej mládežníckej škole Mladost v Backa Palanke organizovaním Športovej olympiády predškolských zariadení v okrese Južná Bačka, ktorej sa zúčastňuje okolo 500 detí z 11 predškolských zariadení. Batoľatá v materskej škole prostredníctvom predškolského zariadenia prostredníctvom hrania a učenia sa o rôznych športoch získavajú zdravé návyky a učia sa nové zručnosti.

Text bol napísaný v rámci projektu realizovaného portálom Rozhlasu a televízie BáčkaPalanka “Výzvy rodiny v 21. storočí” (ako zachovať rodinu, manželstvoa rodinné hodnoty), ktorý je spolufinancovaný z rozpočtu Srbskej republiky -Ministerstvo kultúry a informovania. Názory vynesené v podporenom projekte a vnapísanom texte nemusia obhajovať názory orgánov ktorý udelil prostriedky.