U preko 150 zemalja sveta danas se obeležava Dan planete Zemlje. Međunarodni Dan planete Zemlje – 22. april – obeležava se različitim manifestacijama u cilju skretanja pažnje građanima na značaj očuvanja prirode i sprečavanja negativnih posledica po životnu sredinu. Poštovanje prema životnoj sredini i prirodi treba  negovati od najranijeg detinjstva, jer samo tako ćemo imati generacije koje će sačuvati našu planetu od nas samih, odnosno našeg lošeg uticaja prema prirodi. Moramo biti svesni da smo planetu Zemlju dobili od naših predaka da je čuvamo i očuvamo i kao takvu je predamo našim potomcima.