“Васпитати и образовати генерације младих људи које ће бити способне да се храбро понесу са свим оним што намеће савремено друштво није нимало лак задатак и представља велики изазов и одговорност за сваког просветног радника. Поштујући личност, способности,  афинитете сваког детета,  просветни радници  поучавају, усмеравају, преносе и љубав и знање. То је начин на који ОШ,,Десанка Максимовић” види себе и поставља све ове вредности као постулате и домете свог деловања”. 16. маја на дан када је рођена наша велика песникиња, романсијер, приповедач, писац за децу, ОШ “Десанка Максимовић”  из Бачке Паланке  слави свој Дан. Нова школска зграда, изграђена 1996 године на 3200м2 корисног простора, поседује 16 учионица, специјализованих кабинета и фискултурну салу.  Данас ову школу похађа 491 ученик. распоређен у једно од 23 одељења од 1. до 8. разреда.   “Пре свега, наш основни циљ је безбедно,здраво,успешно и срећно дете. Учинили смо да се наши ученици осећају пријатно у лепом окружењу,али и да осете лепоту људске душе која тражи јединство у различитости, а рад, знање и љубав уздиже као трајне људске вредности” истиче директорица школе проф. Мирослава Перак,  честитајући ученицима, наставном и ваннаставном кадру и помоћном особљу Дан школе. На приредби коју су поводом Дана школе приредили ученици у сарадњи са својим наставницима, за постигнуте успехе на општинском, окружном и републичком такмичењу у области спорта, друштвених и природних наука, награђени су ученици и наставници који су их припремали за такмичења.