Potpredsednik Pokrajinske vlade Branko Ćurčić i pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević održali su konferenciju za medije povodom raspisivanja Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme, računarske opreme, softvera ili usluge u cilju inoviranja i digitalizovanja procesa proizvodnje i operacija u domenu marketinga i trgovine u 2023. godini na teritoriji AP Vojvodine.

Pod ženskim preduzetništvom podrazumeva se preduzetnica koja lično upravlja poslovanjem ili privredno društvo čiji je vlasnik žena sa najmanje 51 odsto udela i u kojem je žena odgovorno lice za poslovanje i upravljanje, upisana u APR-u. Sredstva podrške ženskom preduzetništvu Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam opredelio je kao bitnom segmentu razvoja ukupne privrede i preduzetništva u AP Vojvodini.

Za tu namenu opredeljeno je ukupno 8,5 miliona dinara, od kojih je 2,5 miliona dinara za tekuće subvencije i šest miliona za kapitalne subvencije, a sredstva se odobravaju po principu refundacije, odnosno za ono što je kupljeno, isporučeno i isplaćeno u celosti u periodu od 24. marta 2022. godine do dana zaključenja Javnog konkursa.

Potpredsednik Pokrajinske vlade Branko Ćurčić ovom prilikom je istakao da je Savet za koordinaciju i praćenje aktivnosti u oblasti ekonomskog razvoja na teritoriji AP Vojvodine, na čijem je čelu, formiran 2020. godine, te da je žensko preduzetništvo jedna od prioritetnih tema kojima se bavi.

„Sve što činimo je upravo iz razloga da ojačamo poziciju žena, da ih osamostalimo i da im pomognemo u preduzetničkim koracima. Javni poziv koji smo imali u toku prošle godine bio je iskorišćen 100 odsto, što govori u prilog činjenici da je interesovanje veliko i da je poziv bio uspešan. U studiji koju smo predstavljali u januaru ove godine potrudili smo se da sagledamo sve probleme sa kojima se žene preduzetnice susreću da bismo i ovaj javni poziv mogli da prilagodimo njihovim potrebama i da pomognemo u rešavanju problema koje imaju u svojim preduzetničkim poslovima“, naveo je potpredsednik Ćurčić.

On je dodao da su sredstva u ovoj godini za tu namenu uvećana, kako bi bio obuhvaćen što veći broj onih koji mogu da konkurišu, te da su spušteni i kriterijumi, odnosno umesto dva završna računa, dovoljno je dostaviti jedan.

„Rezultat zajedničkog rada Sekretarijata i Saveta jeste uvećanje od 15 odsto budžeta u odnosu na prošlu godinu. To pokazuje našu zainteresovanost za ovu važnu temu, i koliko je Pokrajinska vlada opredeljena da žensko preduzetništvo stavi u svoj fokus. Značajno je i to da je u toku startap akademija ženskog preduzetništva ‘Osnažena, ona može sve’, koja obuhvata preko 200 preduzetnica na teritoriji AP Vojvodine, u 10 gradova. Završava se 10. aprila i svečano ćemo polaznicama uručiti uverenja o završenoj akademiji“, istakao je sekretar Ivanišević.

Sekretar je rekao da su preduzetnice i sprovođenjem aktivnosti u okviru akademije ženskog preduzetništva osnažene da razmišljaju na preduzetnički način.

Govoreći o samom konkursu, Ivanišević je dodao da je moguće konkurisati za nabavku mašina, opreme, računarske opreme, softvera, softverske licence, ili pak usluge.

Pod nabavkom mašina i opreme podrazumevaju se mašine i oprema koje su u funkciji izrade ili pripreme i dorade finalnog proizvoda ili pak pružanja usluge u cilju inoviranja i digitalizovanja procesa proizvodnje, odnosno pružanja usluge i operacija u domenu marketinga i trgovine. Nabavka računarske opreme obuhvata desktop ili prenosiv računar ili tablet i periferne uređaje koji su namenjeni isključivo za potrebe digitalizacije poslovanja, digitalne komunikacije, propagande i poslovanja na internetu i društvenim mrežama.

Pod nabavkom softvera, odnosno softverske licence, podrazumeva se nabavka profesionalnog, aplikativnog, softverskog paketa i alata u funkciji proizvodnog procesa i za potrebe pružanja usluga.

Sa druge strane, usluge podrazumevaju aktivnosti koje privredni subjekt nije u mogućnosti samostalno da sprovede, poput izrade veb-sajta, plana promocije, marketing i biznis plana, digitalnog marketinga i drugo.

Iznos odobrenih sredstava može biti najmanje 50.000 dinara, dok se najviši iznos utvrđuje shodno predmetu nabavke i to za mašine i opremu do 250.000 dinara, za računarsku opremu do 120.000 dinara, za nabavku softvera i za uslugu do 150.000 dinara.

Rok za podnošenje prijava je 18. april 2023. godine.