Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписао је конкурс за доделу бесповратних средстава  земљорадничким задругама за куповину опреме и система за прецизну пољопривреду као и опреме за прерађивачке капацитете. Опрема и системи за прецизну пољопривреду јесу средства за производњу, обраду и прераду која морају бити нова, а која подразумевају коришћење савремених технологија у прецизној пољопривреди. Предмет конкурса, по ком ће бити  бесповратно додељено укупно 50 милиона динара,  је куповина опреме и система за прецизну пољопривреду и опреме за прерађивачке капацитете неопходне за реализацију инвестиционог пројекта, чија нето набавна вредност не може бити нижа од 2 милиона динара без урачунатог ПДВ-а, зависних трошкова набавке, трошкова монтаже, пуштања у рад, трошкова обуке за коришћење, трошкова царињења и других зависних трошкова. Подршка покрајинске власти се даје за набавку система опреме за прецизну садњу, сетву и жетву, дигиталне системе за наводњавање, роботизоване системе за исхрану и мужу као и опрему за припрему производа за тржиште.  Бесповратни новац биће додељиван у износу од милион до пет милиона и не може бити већи од 50 одсто вредности набавке, а пријаве за ова средства могу се поднети до 27. септембра.  Ближе информације о условима конкурса и неопходној документацији могу се добити на мејл адреси: www.region.vojvodina.gov.rs