Општина Бачка Паланка као координатор пројекта и Општина Бач као партнер на пројекту, налазе се међу 48 јединица локалне самоправе које спроводе пројекат Exchange 5: Имовина локалне самоуправе као потенцијал локалног одрживог економског развоја. У оквиру грант шеме Програма Exchange 5 одобрено је спровођење 18 пројеката у области управљања имовином на локалном нивоу.