Opština Bačka Palanka kao koordinator projekta i Opština Bač kao partner na projektu, nalaze se među 48 jedinica lokalne samoprave koje sprovode projekat Exchange 5: Imovina lokalne samouprave kao potencijal lokalnog održivog ekonomskog razvoja. U okviru grant šeme Programa Exchange 5 odobreno je sprovođenje 18 projekata u oblasti upravljanja imovinom na lokalnom nivou.