На 31. седници Скупштине општине Бачка Паланка, која је одржана 28. марта 2019. године, разматране су  23 тачке дневног реда. Одборници Скупштине општине усвојили су: Статут Општине Бачка Паланка, потврдили престанак мандата одборника Латковић др Горана и донели Решење о потврђивању мандата Мирковић Горана. На седници је постављен  нови секретар Скупштине општине Бачка Паланка Бранимир  Кузманчев, дипломирани правник из Бачке Паланке.  

Бранимир Кузманчев

Већином гласова, одборници локалног парламента усвојили су Стратегију безбедности саобраћаја на путевима општине Бачка Паланка за период 2018-2020. године и донели Акциони план за исту. На дневном реду нашао се и Акциони план запошљавања општине Бачка Паланка за 2019. годину, који је базиран на програму јавних радова. Акциони план  у целости се финансира из буџета општине Бачка Паланка у којем је за ту намену опредељено 2 милиона динара.Одборници Скупштине општине усвојили су и остале тачке дневног реда.

 

Извор: Служба за скупштинске и извршне послове ОУ општине Бачка Паланка